Sparlas allmänna villkor

Senast uppdaterad: 22 November 2020

ALLMÄNT

Information om Sparla

Dessa allmänna villkor ("Villkor") gäller för alla tjänster som Sparla AB (559249-7589) ("Sparla", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra medlemmar ("du"). Du kan kontakta oss genom att mejla oss till hello@sparla.co eller via kontaktformulär på vår app och hemsida. För att använda Sparla Premium, du måste vara minst 18 år och ha svenskt personnummer samt en giltig e-legitimation i form av mobilt BankID, och vara folkbokförd i Sverige.

Sparla är en tjänst som utvecklats och tillhandahålls av Sparla AB. Syftet med Sparla är att hjälpa våra användare att skapa hållbara privatekonomiska vanor.  

Godkännande av Villkoren

Genom att registrera ett Konto och använda Tjänsten godkänner du Villkoren och blir Sparlamedlem. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte skapa ett Konto och använda Tjänsten. 

Definitioner

"Abonnemangsperiod" är definierat under avsnitt "Avtalstid och Uppsägning" nedan.

"Appen" avser vår applikation som är tillgänglig via dator, läsplatta och/eller mobiltelefon och som rör Tjänsten.

"Funktioner" avser Hemsidan, Appen, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (https://www.sparla.co/) rörande Tjänsten. 

"Konto" avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan och/eller Appen.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy (https://sparla.co/integritetspolicy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

“Sparla Free” avser gratisversionen av Appen såsom beskriven nedan.

“Sparla Premium” avser premiumversionen av Appen såsom beskriven nedan.

"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, och Appen, tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller dig.

 

TJÄNSTEN

Beskrivning av Tjänsten

Vi tillhandahåller följande tjänster för våra medlemmar:

Gratisversionen av Appen (Sparla Free):

"Sparla Free" erbjuder lektioner, artiklar och inspiration för att öka kunskap om privatekonomi och hållbar livsstil. Tjänsten ska inte betraktas som någon finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan och i Appen.

 

Premiumversionen av Appen (Sparla Premium):

"Financial Fitness App" är en tjänst som hjälper dig att sätta upp månadsbudget, följa status på dina utgifter och dina budgetmål. Du kan även se din dagliga “slösbudget” - pengar du kan spendera per dag utöver de planerade utgifterna, sparandet och låneavbetalningarna enligt din månadsbudget. Tjänsten ingår i Premiumabonnemang och kräver att du ansluter dina banker genom vår samarbetspartner Tink. Tjänsten ska inte betraktas som någon finansiell rådgivning enligt lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan och i Appen.

 

I Appen ingår erbjudanden från utvalda hållbara eller cirkulära varumärken. Syftet är att öka kännedomen om och förenkla val av cirkulära hållbara varumärken. Du kommer kunna ta del av dessa erbjudanden genom att ta positiva ekonomiska beslut i Tjänsten. 

Sparla kommer utveckla och erbjuda andra funktioner och tjänster kopplat till privatekonomi och hållbarhet både i gratis- och premium versionen av Appen. 

 

Kontoinformationstjänster

Du behöver koppla dina bankkonton till Tjänsten för att fastställa en personlig månadsbudget. Sparla samarbetar med Tink AB (org nr 556898-2192, nedan ”Tink”), en API-plattform som hämtar och aggregerar dina transaktioner från kontoförvaltande institut. Du ger samtycke till Tink för att hämta transaktionsdata från dina banker och andra kontoförvaltande institut och dela med denna data till Sparla. I samband med påbörjandet av användandet av Tjänsten ingår du ett separat avtal med Tink genom att godkänna Tinks Allmänna Användarvillkor samt Tinks Integritetspolicy. Om du lagt till ett eller flera gemensamma betalkonton är det ditt ansvar att du inhämtat ett godkännande från samtliga övriga kontohavare. Du signerar med BankID för att ge uttryckligt samtycke för inhämtning och delning av din data från dina banker. 

Sparla kommer aldrig ha tillgång till dina pengar, överföra eller ändra något i dina bankkonton. Sparla har endast tillgång till kontoinformation och tillhandahåller kontoinformationstjänster på ett säkert sätt. 

Vi kontrollerar inte riktigheten i de personliga kontouppgifterna och den personliga informationen du tillhandahåller oss och vi litar på dig och dina leverantörer av personliga konton för att säkerställa att de  personliga kontouppgifterna och den personliga informationen du ger oss är uppdaterad och korrekt. Transaktioner från tillagda betalkonton kan komma att uppdateras automatiskt i Sparlaappen upp till fyra gånger per dag. Automatisk uppdatering kan ske i upp till 90 dagar, efter det måste du aktivt lämna ett nytt samtycke.

Genom att använda Tjänsten bekräftar du att du är den rättmätiga ägaren av uppgifterna i dina personliga konton och att du har befogenhet att utse, och uttryckligen utser, våra betrodda partners och / eller dess tredjepartsleverantörer till din agent och beviljar en begränsad fullmakt för att få åtkomst till och hämta sådan information åt dig.

 

Tillgång och avslutande av Tjänsten

För att få tillgång till Sparla Free behöver du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har skapats är Tjänsten tillgänglig och klar att användas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och Appen.

För att få tillgång till Sparla Premium behöver du prenumerera i appen. När du godkänner abonnemang och förskottsbetalningar har gjorts, är Tjänsten tillgänglig och klar att användas i enlighet med instruktionerna på Hemsidan och Appen. Betalning sker genom [att ditt konto i App Store respektive Google Play debiteras].

Ditt avtal med Sparla enligt dessa Villkor löper tills vidare. Du får inte tillåta någon att komma åt tjänsten för din räkning. Du måste behandla den konfidentiella information du tillhandahåller som en del av våra säkerhets förfaranden och du får inte lämna ut den till någon tredje part.

 

Användning av Funktioner

När du använder Funktioner måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan eller Appen på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du får av oss.  

Du samtycker till att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

  • Åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller

  • Uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.


Om vi behöver begränsa åtkomsten till Tjänsten kommer vi att kontakta dig i förväg. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

 

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Tjänsten i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor. Om du blir avstängd från Tjänsten på grund av ditt agerande äger du inte rätt till någon återbetalning av redan erlagda avgifter.

Eget innehåll

Hemsidan och/eller Appen innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller ("Innehåll"). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig och på ditt Konto. 

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan och/eller Appen, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till det uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan och/eller Appen på ett sätt som är förenligt med lag. 

Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan och/eller Appen, är du medveten om, beroende på dina kontoinställningar, att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.

 

PRIS OCH BETALNING 

Detta avsnitt gäller endast när du prenumererar på Sparla Premium. Genom att betala prenumerationsavgiften får du tillgång till Sparla Premium under den tid din prenumeration är giltig, med förbehåll för dessa villkor.

Betalning för användningen av Sparla Premium görs i förskott när abonnemang tecknas i Appen. Priserna för Tjänsten anges på Hemsidan och/eller i Appen när du gör din beställning.  

Om du har registrerat dig för en testperiod av Tjänsten får du tillgång till Tjänsten helt kostnadsfritt under testperioden. Du samtycker härmed till att börja använda Tjänsten omedelbart efter att du prenumererar på Sparla Premium. Detta innebär att du har 30 dagar på dig att använda Sparla Premium kostnadsfritt från det datum du bekräftar din prenumeration. 

Du prenumererar på Sparla genom köp i  App Store, Google Play Store eller någon annan sådan tjänsteleverantör. Du kan bara säga upp din prenumeration genom att använda dessa tjänster. 

Alla betalningar som hanteras av Apple eller Google, såsom köp i appar, kan endast återbetalas av Apple eller Google och med Apples och Googles samtycke. Klicka här om du vill kontakta Apple (https://support.apple.com/sv-se/HT202039) eller Google (https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=sv).  Ej erlagd betalning ska inte betraktas som en uppsägning av ett Sparla Premium-abonnemang. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter.

Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. De ändrade priserna börjar gälla från första dagen på nästkommande Abonnemangsperiod som följer det datum då priserna ändrades. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna. Du har rätt att närsomhelst avsluta ditt abonnemang och kommer då fortsatt ha tillgång till Tjänsten under resterande del av din pågående Abonnemangsperiod.

 

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Uppsägning av Tjänsten och Prenumeration 

Du kan när som helst välja att avsluta ditt konto. Du gör detta genom att i appen under fliken ”profil” avregistrera ditt konto.  Om Sparla vill säga upp avtalet med dig gäller en uppsägningstid om två (2) månader.

Observera att avinstallation av Appen eller stängning av ditt konto inte automatiskt stoppar din premium prenumeration - du måste aktivt säga upp prenumerationen. Eftersom du prenumererar på Sparla genom användning av App Store, Google Play Store eller någon annan sådan tjänsteleverantör, kan du bara säga upp din prenumeration genom att använda dessa tjänster. För att ta reda på hur du säger upp prenumerationen och / eller ditt konto, följ instruktionerna i Appen eller på Webbplatsen. 

Vid avtalstidens slut kommer en del av Tjänsten stängas eller sluta uppdateras. Vi kommer även radera all personlig information om dig, med undantag för sådan information som vi är skyldig att behålla enligt lag.

Tjänst som fortfarande pågår vid uppsägning ska slutföras i enlighet med dessa Villkor. Skyldigheter som uppstår till följd av överträdelse av dessa Villkor ska fortsätta gälla även efter uppsägning.

ÅNGERRÄTT

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du köpte Tjänsten. I förhållande till digitalt innehåll är dock din ångerrätt begränsad. Genom att använda Sparla Premium med dess digitala innehåll samtycker du till att detta tillhandahålls som en mobilapplikation och att det därmed inte gäller någon ångerrätt, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Du kan dock när som helst säga upp Sparla Premium enligt villkor och instruktioner hos App Store eller Google Play Store. 

 

VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:

  • Utför Tjänsten på ett professionellt sätt.

  • Säkerställer att Tjänsten inte utförs på ett sätt som strider mot marknadsföringslagen.

Sparla har ett skadeståndsansvar enligt lag för skada som Sparla orsakat dig på grund av brott mot Avtalet. Sparla ska dock inte ha något ansvar för indirekt skada eller annan följdskada hos dig, såvida inte Bolaget agerat grovt vårdslöst. Bolagets ansvar är vidare begränsat till skador som har orsakats genom försummelse av Bolaget, och som inte har något samband med avtalsbrott eller ageranden från din sida. Sparla ansvarar inte för fel som beror på dig eller fel i din utrustning eller annan utrustning som inte tillhör Sparla eller för webbplatser, programvara, inklusive tjänster och innehåll från tredjepartsleverantörer.

Sparla har för avsikt att all information i Tjänsterna ska vara korrekt och uppdaterad. 

VI ÄR INTE FINANSIELLA RÅDGIVARE OCH TJÄNSTEN ÄR INTE AVSEDD ATT GE EKONOMISK RÅDGIVNING. DIN EKONOMISKA SITUATION ÄR UNIK. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG HURUVIDA SOM TJÄNSTEN ÄR LÄMPLIG FÖR DIG. SPARLA FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR DINA EKONOMISKA BESLUT SOM GRUNDATS I ANVÄNDNING AV APPEN SAMT FÖR DIN BESLUT SOM GRUNDATS I ANVÄNDNING AV TJÄNSTER, FUNKTIONER ELLER INFORMATION TILLHANDAHÅLLEN AV TREDJE MAN, SÅSOM SPARLAS SAMARBETSPARTNERS OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.  

PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra rättigheter

Hemsidan och Appen ägs och administreras av Sparla. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är våra, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.  

 

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av vårt material, hårdvara, källkoder eller information.  

Respekt för våra immateriella rättigheter

Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.  

 

TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART

Din surfning och interaktion på någon annan webbplats eller din användning av andra tjänster, inklusive webbplatser och tjänster som har en länk till Tjänsten, omfattas av reglerna och policyerna för den relevanta webbplatsen eller tjänsten. Läs de regler och policyer som gäller för den webbplatsen eller tjänsten innan du fortsätter.

Tjänsten, eller kommunikation från den eller kommentarer inom den, kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, applikationer eller funktioner. Dessa länkar tillhandahålls endast för din information.

Sparla kontrollerar inte, underhåller inte eller stöder inte tredje parts tjänster och du samtycker till att din användning av dem sker på din egen risk. Vi tar inget ansvar för innehållet eller driften av tjänster från tredje part och vi ansvarar inte för förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dem (eller sådant innehåll).

 

WEBBDATA OCH SÄKERHET

Du samtycker till att du är ansvarig för alla datakostnader du ådrar dig från mobiltjänsteleverantörer, internetleverantörer eller andra dataleverantörer när du använder Tjänsten.

Vi kan inte garantera att Tjänsten alltid är fri från virus. Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik (inklusive din mobiltelefon) för att få åtkomst till Tjänsten och för säkerheten för din internetanslutning. Du bör använda ditt eget virusskyddsprogram.

 

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.  

 

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du är missnöjd med Sparla eller har förslag för förbättringar, kan du alltid kontakta och dela din feedback med Sparla via mejl care@sparla.co.

Om du vill framföra ett formellt klagomål, kan du kontakta Klagomålsansvarig via care@sparla.co. Du måste beskriva vad som inträffat, när händelsen inträffade och varför du vill klaga. Du får ett bekräftelsemejl från Klagomålsansvarig via care@sparla.co att ditt klagomål har inkommit och med datum när du kan förvänta att få svar.

Om ett inkommet klagomål inte kan tillmötesgås ska du få information om möjligheten att kunna föra ärendet vidare till lämpligt forum. Du kommer även informeras om motiveringen till att klagomålet avvisas av Sparla. 

Skulle du efter kontakten med Klagomålsansvarig fortfarande vara missnöjd uppmanas du att vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som är en opartisk instans som ger konsumentupplysning och information i frågor av finansiell karaktär eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), en myndighet med en opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om en rekommendation om hur tvisten ska lösas.

ÄNDRING AV VILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post eller Appen om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi ​​inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelades kommer vi anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta använda Tjänsten, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren finns alltid tillgänglig på Hemsidan och i Appen. 

 

BOLAGSINFORMATION

Sparla har ansökt att bli registrerad betaltjänstleverantör hos Finansinspektionen. 

Registrerad adress: Östgötagatan 89, 11664 Stockholm
Organisationsnummer: 559249-7589